clausules

Code pour ajouter ce livre sur votre site:
2 de 14 plec de clÀusules administratives per l’acord marc per la selecciÓ de subministradors de gasoil per transports municipals del gironÈs s.a.


- Pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, ...

plec de clÀusules administratives particulars per a la licitaciÓ, per procediment obert, de contracte d’assegurances dels immobles en

PERFIL DEL CONTRACTANT Des de la pàgina electrònica de la UOC, el perfil del contractant s’hi accedeix mitjançant el següent enllaç www.uoc.edu, ...

2 de 26 plec de clÀusules administratives pel subministrament de 4 autobusos per a transports municipals del gironÈs s.a. 1. quadre resum de les caracterÍstiques ...

Ajuntament de Barcelona Àrea d’Acció Social i Ciutadania Pàg. 4 g) Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar i, un cop

etude des incipit et des clausules dans l'oeuvre romanesque de rachid mimouni et celle de jean-marie gustave le clezio. 2 remerciements

plec de clÀusules administratives generals de contractaciÓ de carÀcter estÀndard aplicables als contractes d’obres i instal lacions i als de concessiÓ d ...